Magazines

Een mooi voorbeeld van onze magazines is B2B, het eigen zakenblad van en voor Weesper bedrijven. Het verschijnt 11 maal per jaar en staat vol business-to-business-producten, successtory's, visie op ondernemen en ander nieuws van het bedrijventerrein. Allemaal van en voor Weesper ondernemingen. B2B Weesp wil daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan meer onderlinge handel in Weesp en de versterking van Weesp als succesvolle en ambitieuze bedrijvenstad. Een uitgave in samenwerking met bedrijvenvereniging IVW.

De huis-aan-huisbladen van Enter Media worden uitgegeven in samenwerking met BDUmedia.